1 prosince

Jak se přihlásit k EET krok za krokem

Elektronickou evidenci tržeb by měla vést každá firma, která ve své provozovně přijímá platby v hotovosti (případně stravenkami a jinými poukázkami). Pokud se vašeho podnikání tato povinnost dotýká, je potřeba nejprve se registrovat do centrálního systému a následně zprovoznit na své EET pokladně odesílání dat. V tomto článku se podíváme na jednotlivé kroky celého procesu.

1. Co vyřešit před přihlášením k EET

Ze všeho nejdříve budete potřebovat získat autentizační údaje, tedy uživatelské jméno a heslo, se kterými se přihlásíte do webové aplikace na daňovém portálu finanční správy České republiky. O přístupová data se dá požádat třemi způsoby. První možností je elektronická cesta přes daňový portál, druhá varianta spočívá ve vyplnění formuláře s žádostí o autentizační údaje, kterou odešlete přes datovou schránku, a třetím způsobem je osobní podání formuláře s žádostí na libovolné pobočce finančního úřadu.

2. Jak se přihlásit k EET – pokladní certifikát

Ve chvíli, kdy dostanete autentizační údaje, máte 90 dnů na to, abyste provedli první přihlášení do webové aplikace EET přes stránku daňového portálu. Po uplynutí této lhůty končí údajům platnost. Když se do aplikace přihlásíte, můžete podat žádost o vystavení pokladního certifikátu. Ke každému certifikátu si následně stáhnete soubor k jeho instalaci do EET pokladny. I certifikáty mají předem stanovenou dobu platnosti a po jejím skončení je potřeba požádat o nový.

3. Jak se přihlásit k EET – pokladní certifikát

Další nedílnou součástí přihlášení k EET je založení provozovny ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb. Do několika polí budete vyplňovat lokalitu, název, stav (aktivní/neaktivní provoz) a typ provozovny (kamenná/mobilní/virtuální). Následně získáte pro svou provozovnu vygenerované číslo, které nastavíte v EET pokladně a které dle zákona musí být uvedené na vystavené účtence.

4. Načasování registrace k EET – včetně různých režimů EET

Vzhledem k aktuálnímu plošnému odkladu povinností, které s EET souvisí, postačí, když veškeré potřebné úkony vyřešíte do začátku roku 2023. Pravidla platná do té doby popisuje článek EET a koronavirus. Důležité je, abyste zbytečně nepromeškali expirační lhůtu autentizačních údajů, pokud jste si je již vyzvedli. Zároveň je potřeba kontrolovat aktuálnost parametrů, které chcete dokládat k žádostem o zjednodušený nebo zvláštní režim EET. Může se totiž stát, že ve chvíli, kdy dojde k obnovení EET, nebude již vaše podnikání splňovat potřebné podmínky. Přehled jednotlivých režimů EET najdete v článku EET pro živnostníky.

Nezapomeňte, že nehledě na situaci s EET jsou elektronické pokladny dobrým pomocníkem a zastanou spoustu práce. Podporované funkce usnadňují práci s inventurou, naceňováním i hodnocením prodejů.


Podobné články