29 května

I cenovky mohou být elektronické

Elektronické cenovky, často nazývané digitální cenovky, představují moderní a efektivní řešení pro označování zboží v prodejnách. Tato technologie umožňuje zobrazování cen a dalších informací o produktech elektronicky, což přináší řadu výhod pro prodejce i zákazníky.

Cenovky lze přecenit centrálně z počítače, což zajišťuje, že všechny prodejny v síti budou mít aktuální ceny. Tento proces je nejen rychlý, ale také eliminuje lidské chyby spojené s manuálním přeceněním.

Jednorázová instalace softwaru snižuje náklady na údržbu a aktualizaci cenovek ve všech provozovnách.

Elektronické cenovky jsou k dispozici v různých velikostech a lze je graficky přizpůsobit, což umožňuje optimalizovat design podle potřeb konkrétního prodejce. Díky vynikající čitelnosti textu jsou informace snadno dostupné zákazníkům. Kromě ceny mohou cenovky zobrazovat čárové kódy či QR kódy, které zákazníkům poskytnou další informace o produktu, jako jsou specifikace, recenze nebo marketingové materiály.

Elektronické cenovky plně podporují Bluetooth, což eliminuje potřebu kabelového propojení a usnadňuje instalaci. Baterie v těchto zařízeních mají dlouhou životnost, typicky až 4 roky, což minimalizuje potřebu časté výměny a údržby.

Společnost QUITEC s.r.o. nabízí pomoc při výběru vhodného typu elektronických cenovek a zajišťuje profesionální instalaci potřebného softwaru. Tato podpora zajišťuje, že přechod na digitální označování bude hladký a efektivní, což přinese prodejcům a zákazníkům maximální výhody z moderní technologie.

Elektronické cenovky představují krok vpřed v digitalizaci maloobchodu, zvyšují efektivitu, zlepšují zákaznickou zkušenost a přispívají k modernímu vzhledu prodejen.


Podobné články