13 prosince

Zhodnocení EET z pohledu uživatelů

Elektronická evidence tržeb se už přes rok týká poskytovatelů restauračních a ubytovacích služeb a od března 2017 maloobchodních a velkoobchodních firem.

Při průzkumu, do kterého se zapojilo více než 1000 uživatelů EET, byly podnikatelům kladeny tři otázky. V první otázce měli uživatelé EET zhodnotit fungování EET z pohledu jejich podnikání. Systém hodnocení byl jako ve škole – pomocí stupnice 1 až 5. Jedničku udělilo EET 18,5 % respondentů, dvojku 15,6 %, trojku 27%, čtyřku 13 % a pětkou ohodnotilo EET 25,9 = podnikatelů.

Pokud porovnáme počet kladných hodnocení (známka 1 a 2) a počet záporných hodnocení (známka 4 a 5), je vidět, že nijak výrazně nepřevládá žádný názorový pól.

Ve druhé otázce byli podnikatelé dotazováni, co jim EET přinesla pozitivního a co negativního. Mezi pozitivními odpověďmi respondenti nejčastěji uváděli lepší přehled o vlastním podnikání a větší kontrolu nad tržbami. Mezi nejčastějšími odpověďmi na negativní dopady EET na podnikání bylo zvýšení administrace, zpomalení obsluhy, zvýšení nákladů.

Ve třetí nepovinné otázce se respondenti mohli volně vyjádřit k otázce, co by na EET změnili. Na tuto otázku odpověděla asi čtvrtina dotazovaných, Zde se objevovaly odpovědi typu: zrušit EET zcela, nic neměnit, neposkytovat žádné výjimky a častou odpovědí bylo poukázání na vietnamské obchodníky, kteří se EET stále často vyhýbají.

Třetí a čtvrtá vlna EET se blíží. Zda nastanou změny v EET, rozhodne nová vláda.


Podobné články