20 prosince

Po rozhodnutí Ústavního soudu nastanou změny v EET

Mezi základní změny, které nastanou v EET po rozhodnutí Ústavního soudu, patří zrušení povinnosti elektronické evidence tržeb při platbách kartou, ruší se termín náběhu 3. a 4. vlny EET, z účtenek zmizí rodné číslo z DIČ a vláda ztratí zmocnění na výjimky z EET.

Rozhodnutím Ústavního soudu se neruší EET ani účtenková loterie. Z EET budou vyjmuty bezhotovostní platby v internetových i kamenných obchodech. Dle rozhodnutí Ústavního soudu u těchto plateb existuje elektronický záznam a lze v případě kontroly platbu dohledat.

Termín zahájení třetí a čtvrté vlny se odsouvá. Dříve, než budou tyto další vlny elektronické evidence tržeb zahájeny, musí být zákon o EET přehodnocen a musí být schválena novela tohoto zákona. Třetí ani čtvrtá vlna EET se tak neruší, ale posouvá se termín zahájení. Je ovšem možné, že některým skupinám podnikatelů se EET úplně vyhne.

Od března příštího roku se také ruší povinnost uvádět na účtenkách DIČ, které v případě podnikajících fyzických osob obsahuje rodné číslo.

Nařízením Ústavního soudu vláda také ztrácí zmocnění, jehož prostřednictvím mohla stanovit nařízení, že některé tržby lze evidovat ve zjednodušeném režimu. Veškeré změny v EET tak budou muset být schváleny zákonem.


Podobné články