10 dubna

Výjimku z EET požadují i lékaři

Součástí připomínkového řízení k novele zákona o EET je také požadavek lékařů, kteří chtějí být vyňati z elektronické evidence tržeb.

Příjmy lékařů jsou z velké části hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a veškeré platby od zdravotních pojišťoven probíhají bezhotovostně a nevztahuje se na ně EET.

Platby v hotovosti, které jsou lékařům placeny za služby nehrazené ze zdravotního pojištění, jsou tak ojedinělé a nízké, že neodpovídají nákladům na pořízení EET. Lékař navíc nemá možnost kompenzovat vzniklé vícenáklady zdražením poskytovaných služeb, protože je vázán platnou úhradovou vyhláškou.

Česká lékařská komora navrhuje úplnou výjimku pro poskytovatele ambulantních zdravotních služeb z povinnosti elektronicky evidovat hotovostní platby. Pokud by ČLK neuspěla s úplnou výjimkou, navrhuje vyjmutí z povinností EET ty ambulance, jejichž hotovostní platby v účetním období nepřesahují 200.000 Kč nebo jsou nižší než 20% celkových příjmů.

Ministerstvo financí připustilo možnost poskytnout lékařům výjimky a v rámci připomínkového řízení se o tom bude jednat.


Podobné články