3 dubna

EET čistí trh

Cílem zavedení elektronické evidence tržeb bylo narovnat tržní podmínky pro všechny obchodníky a zajistit správný výběr daní.

Při kontrolách finančního úřadu a celníků v Plzeňském kraji bylo zjištěno, že zhruba 19 % podnikatelů při elektronické evidenci tržeb pochybilo.

Zejména na malých obcích, kde se všichni znají, někteří obchodníci dávají účtenky pouze cizím zákazníkům. Někteří obchodníci také provozují dvě poklady. Jednu na řádnou elektronickou evidenci tržeb a jednu na takzvané předúčtenky. Jde o formu účtenky, která neobsahuje patřičné náležitosti dle zákona o elektronické evidenci tržeb. Takováto účtenka je bez povinných kódů FIK a BKP a není zaevidována na finančním úřadu. Jestliže si zákazník v takovémto podniku vyžádá účtenku, podnikatel vystaví účtenku splňující zákonem stanovené náležitosti.

Řádnou evidencí tržeb se i mnozí malí obchodníci včetně těch vietnamských stanou při dosažení ročních tržeb přes milion korun plátci DPH. Systém výběru DPH pak bude dalším nástrojem k řádnému výběru daní a narovnání podnikatelského prostředí.


Podobné články