17 dubna

Budou navrhované změny v EET pro drobné podnikatele opravdu výhodné?

V připravované novele zákona o elektronické evidenci tržeb Ministerstvo financí navrhuje, že drobní podnikatelé nebudou muset on-line evidovat své tržby v hotovosti. Tato úprava se má týkat drobných podnikatelů, kteří splňují následující podmínky:

Podnikatel má maximálně jednoho zaměstnance.

Je plátcem daně z příjmů fyzických osob a zároveň není plátcem DPH.

Výše příjmů v hotovosti nepřesáhne 200.000 Kč v jakýchkoli dvanácti po sobě jdoucích měsících.

Za dobu dvanácti měsíců provede maximálně tisíc evidovaných tržeb.

Pokud tato připravovaná novela zákona bude schválena, budou muset drobní podnikatelé evidovat své tržby ve speciálním bloku, který obdrží na každý měsíc na finančním úřadu.

Podnikatel bude vystavovat účtenky z předtištěného bloku. V tomto bloku bude každý den ve speciálním formuláři evidovat údaje o výši tržeb a množství vydaných účtenek.

Pro podnikatele je opravdu k zamyšlení, zda se jim takovýto nárůst administrace vyplatí.

 

Jednoduchým a levným řešením může být osobní EET pokladna miniPOS.

Aplikaci lze snadno nainstalovat do mobilního telefonu a po zakoupení malé tiskárny lze jednoduše vystavovat účtenky bez složité a časově náročné administrace. Tiskárna má vlastní akumulátor a nabíjí se stejně jako mobilní telefon. Aplikace komunikuje s tiskárnou bezdrátově přes Bluetooth.

V případě přijetí této novely zákona o EET bude na zvážení každého podnikatele, zda se mu vyplatí časově náročná administrativa nebo zda pro něj bude jednodušším řešení osobní EET pokladna miniPOS.

Podrobné informace o pokladně miniPOS jsou k dispozici na: www.minipos.cz/osobni-pokladna/ .


Podobné články