7 března

Venkovské spolky mají naději, že nebudou muset elektronicky evidovat své tržby

Ministr financí se sešel se zástupci Sdružení místních samospráv. Jedním z diskutovaných témat byla i problematika elektronické evidence tržeb pro vesnické dobrovolnické spolky.

Přestože se jedná o dobrovolnickou činnost, měly by dle zákona spolky pořádající například plesy, karnevaly a podobné aktivity své tržby evidovat, jestliže jejich roční příjmy překročí 175.000 Kč.

Tím by byl nejen ohrožen kulturní život na vesnicích, ale hrozil by i zánik některých spolků. Dle starostů malých obcí právě spolková činnost sdružuje lidi na venkově a zpestřuje jejich život, aby se vesnice nestala místem, kam se lidé chodí pouze vyspat a odkud odjíždí za prací a za zábavou.

Vylidňování venkova a stěhování mladých obyvatel do velkých měst je jedním z nejzávažnějších problémů malých obcí.

Ministr financí přislíbil, že v příštím týdnu by Finanční správa měla zpřesnit metodiku, tak aby se elektronická evidence tržeb na uvedenou výdělečnou činnost spolků nevztahovala. Kulturní život v obcích by tak EET neomezila.


Podobné články