2 března

V druhé vlně EET žádné hájení nebude

Druhá vlna elektronické evidence tržeb, která se týká nejpočetnější skupiny podnikatelů, byla spuštěna. Tato druhá fáze EET se týká velkoobchodu a maloobchodu u plateb v hotovosti či platební kartou.

Přestože podle daňových přiznání minulých let finanční správa odhadovala, že se do systému zapojí až 250 tisíc subjektů, autentizační údaje si k 1. březnu vyzvedlo prozatím zhruba 114 tisíc podnikatelů. Mnozí podnikatelé z oblasti maloobchodu se již zaregistrovali v první vlně, protože mimo maloobchodní činnosti podnikají také v oblasti stravování či ubytování. Lze také předpokládat, že se postupně budou přihlašovat další firmy, zejména z oblasti sezónních prodejců.

Obchodníci, kteří se doposud nezaregistrovali, a povinnost EET se jich týká, by neměli počítat s takzvanou dobou „hájení“, kterou finanční správa tolerovala v prvních týdnech při spuštění první vlny EET. Finanční i Celní správa svorně prohlašují, že kontroly probíhají již od 1. března. Navíc upozorňují, že kontrolní nákup v obchodě je časově mnohem méně náročný než v restauračním zařízení, a tak mohou s jistotou říci, že stihnou mnohem více kontrolních šetření.

Pokud se podnikatelé, kterých se druhá vlna EET týká, ještě nezaregistrovali, nemají na co čekat. Elektronické evidenci tržeb neuniknou a dalším odkládání si mohou přivodit velké a drahé problémy.


Podobné články