24 dubna

Venkovské spolky a EET

Ministerstvo financí a Finanční správa uspořádaly 20. dubna 2017 konferenci, na které byly přítomným podrobně vysvětleny zákonné požadavky a metodika elektronické evidence tržeb pro spolky. Zástupci Ministerstva financím vysvětlili a na konkrétních případech ukázali, že se jich EET ve většině případů netýká.

Pro drobnou podnikatelskou činnost spolků a neziskových subjektů platí zákonná výjimka, která zohledňuje jejich podnikání v malém rozsahu. Pro venkovské spolky platí, že musí elektronicky evidovat své tržby z vedlejší podnikatelské činnosti, pokud jejich obrat z této činnosti překročí roční limit 175.000 Kč.

Podle Finanční správy je nutné současný limit 175.000 Kč navýšit. Upravovat se také budou podmínky EET pro spolky. Tyto aktualizované podmínky Ministerstvo financí zveřejní do konce dubna 2017.

Zájmovým spolkům, které nevznikly z důvodů obcházení zákona o elektronické evidenci tržeb, a jejichž cílem není zisk, chce Ministerstvo financí vyjít vstříc a usnadnit jim jejich činnost.


Podobné články