18 dubna

Jak podat žádost o zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim elektronické evidence tržeb umožňuje podnikatelům odeslat datovou zprávu správci daně o uskutečněné tržbě ve lhůtě pěti dnů. Podnikatel postupuje obdobně jako při EET v běžném režimu pouze s tím rozdílem, že na účtence neuvádí fiskální identifikační kód a datovou zprávu správci daně odesílá se zpožděním.

Podnikatel, který chce evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, musí o tuto možnost požádat správce daně. Nejčastějším důvodem pro evidenci ve zjednodušeném režimu je prokazatelná nedostupnost nebo nestabilita internetového připojení v místě realizace tržeb.

Žádost musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 70 daňového řádu. To znamená, že musí být uvedeno, kdo žádost podává, čeho se žádost týká a co se v ní navrhuje. Za žádost se platí částka 1000 Kč a je možné ji podat písemně s vlastnoručním podpisem, prostřednictvím datové schránky nebo osobně u správce daně (do protokolu). Správce daně se k žádosti vyjádří (povolí, povolí částečně nebo zamítne) do 15 dnů. V případě zamítnutí lze podat novou žádost po uplynutí 60 dnů od nabytí právní moci od zamítavého rozhodnutí.


Podobné články