2 května

Finanční správa posoudí klubovou činnost

Zejména v malých obcích ve snaze zachovat hospodu i po zavedení elektronické evidence tržeb v poslední době vznikly hospody klubové. Provozuje je nějaký místní spolek jako svoji vedlejší činnost a neeviduje elektronicky své tržby. Ze zákona totiž platí, že veřejně prospěšný spolek, který svou vedlejší podnikatelskou činností za rok nepřesáhne částku 175.000 Kč nebo 5% veškerých příjmů, nemá povinnost elektronicky evidovat své tržby.

Finanční správa se chce zaměřit na spolky, které vznikly účelově jen pro to, aby mohly provozovat hospodu bez povinnosti EET. Klub či spolek musí mít charakter veřejně prospěšné činnosti a měl by být neziskový. Obecně lze říci, že spolky žijí z členských příspěvků a dotací a příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti opět musí být využity na vlastní spolkovou činnost. Pokud je však vedlejší činnost (občerstvení) provozována s pravidelnou otevírací dobou, pivo je nabízeno za tržní cenu, v provozovně jsou vystaveny ceníky a občerstvení je poskytováno široké veřejnosti (např. za pouhý zápis do sešitu „členů“), jedná se pravděpodobně o spolek či klub, který byl založen za účelem vyhnutí se povinnosti EET.

Finanční správa při svých kontrolách bude prověřovat, zda klubové a spolkové hospody splňují veškeré zákonné povinnosti tak, aby nemusely elektronicky evidovat své tržby.


Podobné články