7 února

Už je možné podávat žádosti o zvláštní režim EET

Pokud chtějí podnikatelé od 1. května 2020 evidovat tržby ve zvláštním (papírovém off-line) režimu, mohou o tuto výjimku v elektronické evidenci tržeb žádat již od února.

Žádosti o zvláštní režim EET

V off-line režimu mohou evidovat jak podnikatelé, na které se teprve elektronická evidence tržeb bude vztahovat, tak i podnikatelé, na které se povinnost elektronické evidence tržeb vztahuje na základě první a druhé vlny EET.

Postup je jednoduchý. Podnikatel si podá žádost s požadovanými náležitostmi u svého finančního úřadu a vyzvedne si účtenkové bločky, na které bude své tržby evidovat.

Aby podnikatel mohl evidovat v tomto zvláštním režimu, musí splňovat základní kritéria. Má maximálně dva zaměstnance, tržby za čtyři předchozí čtvrtletí nepřekročily částku 600 tisíc Kč a odhad tržeb na následujících 12 měsíců je také do 600 tisíc Kč.

Žádost je možné podat přes oficiální formulář nebo pomocí vlastního dokumentu. Oficiální formulář lze stáhnout na webu etrzby.cz. Kompletním vyplněním oficiálního formuláře a přiložením požadovaných příloh bude mít žadatel veškeré náležitosti, které musí předložit svému finančnímu úřadu. Je nutné si uvědomit, že úředníci mají na vyřízení žádosti 30 dnů. Pokud podnikatel nebude mít od finančního úřadu vydané povolení před začátkem května, bude muset evidovat on-line až do vydání povolení, nebo nesmí mít tržby spadající do EET.

Off-line EET je administrativně velice náročné. Vše začíná podáním žádosti a následně podnikatel musí každé čtvrtletí podávat takzvané oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Do něj se vyplňují údaje o každé tržbě. Mimo to musí být každá účtenka vypsaná ručně.

Je na zvážení každého podnikatele, zda bude tržby složitě evidovat v off-line režimu, nebo zda bude data jednoduše odesílat v on-line režimu. Jak jednoduše evidovat v běžném režimu, poradí zkušení pracovníci společnosti QUITEC s.r.o.


Podobné články