24 února

Týká se vás 2. vlna EET? Vyžádejte si autentizační údaje.

Přestože druhá vlna elektronické evidence tržeb bude spuštěna za několik dní, stále si velké množství podnikatelů nepožádalo o vydání autentizačních údajů.

Autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. V této aplikaci ještě před spuštěním evidence tržeb musí podnikatel založit údaje o všech svých provozovnách, kterých se týká druhá vlna EET. Po založení požadovaných údajů získá podnikatel v aplikaci digitální certifikát.

Existují pouze dva způsoby, jak lze zažádat o autentizační údaje. Buď osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu, nebo prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky.

Jiným způsobem (ani písemně doporučeným dopisem) nelze autentizační údaje vyžádat. Bez autentizačních údajů se podnikatel nemůže přihlásit do aplikace Elektronická evidence tržeb a tím pádem nemůže splnit zákonnou povinnost elektronické evidence tržeb.


Podobné články