Zavedením elektronické evidence tržeb vznikají nová rizika. Přestože ze strany Finanční správy ČR po zavedení první vlny EET nevznikaly žádné závažné technické problémy, pro mnohé podnikatele nastala nová nebezpečí. U pokladen, které musí být neustále připojeny k internetu, hrozí větší riziko napadení hackerů. Data jsou tak více ohrožena než informace v počítačích, které jsou pouze v uzavřeném systému. Pro podnikatele je však k dispozici pojištění, které kryje rizika spojená s EET.

Pojistné samozřejmě nezahrnuje pouze nebezpečí napadení dat prostřednictvím hackerů a je dokonce širší než pojištění běžné elektroniky a výpočetní techniky. Pojistka se vztahuje jak na software, tak i na hardware a zahrnuje náklady na obnovu dat po pojistné události. Pojistná ochrana se vztahuje i na případné sankce udělené příslušnými orgány za neodeslání datové zprávy finanční správě při zničení pokladny a v ní uložených dat.

Pojistné se ročně pohybuje v řádu stokorun v závislosti na typu pokladního systému.

Hospodářská komora již od loňského roku testuje pokladní systémy na EET. Výsledky testů a případná rizika následně zveřejňuje na webu www.eet-ano-ale.cz.

Pokud se podnikatel při výběru pokladního systému na EET rozhodne pro pokladnu testovanou Hospodářskou komorou, bude mít pojištění výhodnější.

Komentáře jsou vypnuté.