21 února

Pojištění pro EET

Zavedením elektronické evidence tržeb vznikají nová rizika. Přestože ze strany Finanční správy ČR po zavedení první vlny EET nevznikaly žádné závažné technické problémy, pro mnohé podnikatele nastala nová nebezpečí. U pokladen, které musí být neustále připojeny k internetu, hrozí větší riziko napadení hackerů. Data jsou tak více ohrožena než informace v počítačích, které jsou pouze v uzavřeném systému. Pro podnikatele je však k dispozici pojištění, které kryje rizika spojená s EET.

Pojistné samozřejmě nezahrnuje pouze nebezpečí napadení dat prostřednictvím hackerů a je dokonce širší než pojištění běžné elektroniky a výpočetní techniky. Pojistka se vztahuje jak na software, tak i na hardware a zahrnuje náklady na obnovu dat po pojistné události. Pojistná ochrana se vztahuje i na případné sankce udělené příslušnými orgány za neodeslání datové zprávy finanční správě při zničení pokladny a v ní uložených dat.

Pojistné se ročně pohybuje v řádu stokorun v závislosti na typu pokladního systému.

Hospodářská komora již od loňského roku testuje pokladní systémy na EET. Výsledky testů a případná rizika následně zveřejňuje na webu www.eet-ano-ale.cz.

Pokud se podnikatel při výběru pokladního systému na EET rozhodne pro pokladnu testovanou Hospodářskou komorou, bude mít pojištění výhodnější.


Podobné články