7 listopadu

Proč se nedaří zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie?

Pokud chceme zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie, musíme zadat všechny údaje správně. Jinak se účtenka nezaregistruje.

Jestliže se účtenku nepodařilo zaregistrovat, je nutné pečlivě překontrolovat všechny zadané údaje.

Problém může nastat v případě, že je na účtence uvedeno více než jedno DIČ (DIČ poplatníka a DIČ pověřujícího poplatníka). Při registraci je nutné zadat DIČ poplatníka.

Některé účtenky mohou obsahovat více částek tržby. Jedná se zejména o účtenky při nákupu pohonných hmot a dalšího maloobchodního zboží.

Problém s evidencí může způsobit také zaokrouhlování celkové částky.

Jestliže se nedaří účtenku zaregistrovat a všechny údaje jsou zadané opravdu správně, může být problém v nastavení pokladního zařízení prodávajícího. Nejčastěji se jedná o časový údaj. Vytištěný časový údaj na účtence není shodný s časem, který pokladna zaslala formou datové zprávy do systému evidence tržeb. Přestože na odstranění drobných časových nesouladů je nastaveno toleranční pásmo časového údaje na 120 sekund, může se jednat v případě chybného nastavení pokladny o nedostatečnou rezervu.

Jestliže zjistíme, že jsme některý z údajů zaregistrovali chybně, je nutné celou účtenku zaregistrovat znovu se správnými údaji. Při zadávání číselného kódu FIK případně BKP je dostačující zadat pouze prvních 16 znaků.


Podobné články