26 října

Airbnb je ubytovací služba s povinností EET

Dle nové metodiky Finanční správy je Airbnb ubytovací službou a ne pronájmem. Z toho vyplývá, že poskytovatelé této služby by měli řádně platit daně i pojištění a platby řádně evidovat v rámci elektronické evidence tržeb.

 

Podle Finanční správy každý, kdo poskytuje ubytovací služby prostřednictvím Airbnb, provádí ekonomickou činnost a vztahuje se na něj daňová povinnost. Ubytovací služby navíc podléhají od 1. 12. 2016 EET.

Finanční správa vydala letos v říjnu metodiku, která upřesňuje přístup ke sdílenému ubytování Airbnb, na které je pohlíženo jako na podnikání. Tato metodika je pro kontrolory závazná a musí se jí řídit.

Airbnb je poskytování ubytovacích služeb, na kterou je potřeba registrovaná živnost provozovna musí být řádně označena. Nutno ještě poznamenat, že ubytovací služby lze poskytovat pouze v prostorech, které byly zkolaudovány jako jednotka krátkodobého ubytování. Pro ubytovatele navíc platí i další povinnosti, jako je vedení knihy ubytovaných a odvádění lázeňských a rekreačních poplatků městu.

Poskytovatelé ubytování Airbnb by se měli připravit na kontroly od pracovníků Finanční správy či Celní správy ČR. Musí si uvědomit, že i jich se týká daňová povinnost, pojištění, poplatky městu a povinnost elektronicky evidovat tržby.


Podobné články