21 listopadu

Jak ušetřit při EET

Při elektronické evidenci tržeb lze ušetřit několika způsoby. Nejprve lze ušetřit výběrem vhodného pokladního systému. Určitě ale nelze doporučit nákup systému bez paušálního poplatku. Tato varianta je velice krátkozraká a skoro jistě se do budoucna nevyplatí.

Jednoduchým fíglem, jak snížit provozní náklady pokladny, je tisk krátkých účtenek. Je rozdíl, zda má účtenka 30 cm nebo pouze 10 cm. I na krátkou účtenku se vejdou veškeré povinné údaje. Každý kotouček na tisk účtenek něco stojí, tak proč nekupovat menší množství kotoučků.

Další možnost jak uspořit se nabízí podnikatelům, kteří prodávají své produkty na jednom místě. Pokud budou sdílet jednu pokladnu, stačí koupit jedno zařízení. Jeden podnikatel tak bude moci tisknout účtenky i ostatních podnikatelů a v pokladním systému vše zůstane rozdělené a s účetnictvím tak nevznikne žádný problém.

Dalším námětem je situace, kdy pokladna může vydělávat. Pokladny jsou v mnoha provozovnách umístěny na místech, kde je na ně velice dobře vidět. Velký displej pokladny se tak nabízí jako ideální místo k zobrazování reklamy. Ve chvílích, kdy na pokladně není účtováno, se na displeji může zobrazovat reklama. Určitě nebude složité najít společnost, která bude za takovouto reklamu ochotna zaplatit.

 


Podobné články