6 února

Podnikatelé, kterých se už EET netýká, musí změnit informace o provozovnách

Na základě rozhodnutí Ústavního soudu nastávají v EET změny. Jednou z nejvýznamnějších změn je zrušení povinnosti evidovat tržby prováděné kartou a online tržby. Podnikatelé ale mohou i nadále evidovat i tyto tržby. Pro řadu firem tak může skončit povinnost elektronicky evidovat tržby. Ze zákona vyplývá, že pokud dojde ke změně údajů o provozovně, je poplatník tuto změnu povinen oznámit správci daně do 15 dnů ode dne nastalé změny. Oznámení o této změně lze podat pouze pomocí společného technického zařízení správce daně.

Jestliže se podnikatele přestane elektronická evidence tržeb týkat, je povinen v aplikaci EET provést přerušení nebo zrušení uvedené provozovny v aplikaci EET na Daňovém portálu.

Pokud poplatníkovi skončí povinnost zasílání údajů o přijímaných tržbách, může provést zneplatnění certifikátu. Toto zneplatnění certifikátu se provádí přes webovou aplikaci CA EET. Přes položku SEZNAM CERTIFIKÁTŮ je třeba vybrat certifikát, který chce zneplatnit. Kliknutím na sériové číslo certifikátu se otevře konkrétní žádost. Po zvolení akce Zneplatnit systém požádá o potvrzení zneplatnění certifikátu.

Přestože je možné zrušit i přístup do aplikace Elektronická evidence tržeb, není toto zrušení doporučováno. Poplatník by tak přišel o možnost nahlížení na data, která v minulosti zasílal.


Podobné články