29 ledna

Mají podnikatelé naději na náhradu škody kvůli EET?

Ústavní soud svým nálezem zrušil některé části zákona o EET. Z povinnosti elektronicky evidovat tržby tak vypadly platby prováděné bezhotovostně.

Povinnost EET odpadne především podnikatelům provozujícím své služby online a e-shopům. Rozhodnutím Ústavního soudu řada podnikatelů v této oblasti tak vynaložila zbytečně náklady na zavedení elektronické evidence tržeb. Je zřejmé, že chyba byla na straně zákonodárce.

Otázkou je, zda mají podnikatelé naději na náhradu škody od státu. Podání žaloby na stát určité opodstatnění má. V současnosti není zřejmé, zda by soudy tuto situaci vyhodnotily jako zaviněné porušení zákonné povinnosti.

Podnikatelé, kterým rozhodnutím Ústavního soudu odpadla povinnost elektronicky evidovat tržby, jsou spokojeni. Otázkou je, zda se někteří rozhodnou jít do sporu se státem. Pravděpodobně až rozhodnutí soudu u řešení první žaloby ukáže, jak vysoká je pro podnikatele naděje na úspěch při podání takovéto žaloby.

Je na zvážení každého podnikatele, zda se vůbec vyplatí vynakládat úsilí a další finanční náklady na podání žaloby na stát, pokud je konečné rozhodnutí soudu ve prospěch podnikatele velmi nejisté.


Podobné články