6 března

Podnikatelé již nemusí elektronicky evidovat platby kartou

Rozhodnutím Ústavního soudu od 1. března 2018 již obchodníci nemusí elektronicky evidovat platby, které přijímají prostřednictvím platebních karet. Další změnou, která přichází v platnost tímto dnem, je ukončení povinnosti uvádět na účtence DIČ, které je zároveň u řady podnikatelů rodným číslem.

Zrušením těchto dvou povinností však nenastává nutnost cokoli měnit. Pokud se podnikatel rozhodne i nadále elektronicky evidovat tržby přijímané kartou či bude uvádět na účtenkách DIČ, nedopouští se žádného přestupku. Řada podnikatelů při zavedení EET musela investovat nemalé částky do systému, který by splňovat původní podmínky EET. Další zásah do systému by vyžadoval vynaložení dalších nákladů.

Řada podnikatelů má EET provázanou s účetním programem a bylo by tedy nutné měnit také export dat do účetnictví.

Mnozí podnikatelé tak budou i nadále evidovat platby kartou a uvádět DIČ a budou vyčkávat, jakých změn ještě EET dozná. Případné úpravy systému zajistí až ve chvíli, kdy bude jasná konečná podoba zákona o elektronické evidenci tržeb.

 


Podobné články