1 února

Menší podnikatelé mění pokladní systémy

Se zavedením elektronické evidence tržeb byli mnozí podnikatelé nuceni nakoupit pokladní systémy, které splňovaly podmínky EET. Menší a střední podnikatelé nakoupili obvykle levnější pokladní systémy, které prvoplánově plnily požadavky EET. Nyní jsou mnozí nuceni měnit pokladny proto, že jejich dodavatel pokladního systému vytvořeného pouze pro účely EET ukončili svoji činnost a tím i podporu. Jedná se převážně o menší firmy, které vznikly se zaváděním EET a s jeho přerušením a předpokladem úplného zrušení tyto firmy ukončují svoji činnost. 

Nové pokladní systémy podnikatelé již nakupují s větším rozmyslem a vybírají zejména takové systémy, které jim usnadní a urychlí jejich práci. Mezi základní požadavky těchto podnikatelů na pokladní systémy stéle patří přijatelné cena, jednoduché ovládání a zjednodušení podnikání. 

Velkým trendem poslední doby je požadavek na možnost přijímání bezhotovostních plateb. Zvýšený prodej platebních terminálů v poslední době zaznamenávají všichni prodejci těchto zařízen. Začátek tohoto zvýšeného zájmu lze pozorovat s nástupem pandemie, kdy začalo čím dál více lidí preferovat bezhotovostní platby kartou, mobilem či hodinkami. Tento trend byl podpořen také díky dostupnosti levných pokladních terminálů a snižujících se transakčních poplatků z obratu platby.

Je na zvážení každého podnikatele, zda nenastal čas na změnu a přizpůsobení se požadavkům současných trendů.


Podobné články