11 října

Když se nedaří zaregistrovat účtenku do účtenkové loterie

Od 1. října je spuštěna účtenková loterie – Účtenkovka, která má podpořit elektronickou evidenci tržeb tím, že zákazníci budou vyžadovat od obchodníků účtenky. Zároveň registrací účtenky do Účtenkovky zákazník pozná, zda byla účtenka obchodníkem řádně zaevidována.

Účast v Účtenkovce je zdarma, ale k účasti je potřeba internet. Účtenku lze zaregistrovat buďto přes web www.uctenkovaka.cz nebo pomocí bezplatné aplikace Účtenkovka, kterou lze stáhnout do mobilu.

Pokud se stane, že účtenku nelze zaregistrovat, může to mít několik důvodů i v případě, že vyloučíme chybu při registraci této účtenky do loterie. Jedním z důvodů může být to, že na účtence nejsou veškeré potřebné údaje k EET. Jedná se zejména o kódy FIK a BKP. Pokud zákazník od obchodníka obdrží účtenku bez těchto kódů, jedná se buďto o obchodníka, který doposud nemusí tržby elektronicky evidovat (např. stánkaři, kadeřnice apod.) nebo se jedná o obchodníka, který tržbu nezaevidoval – tedy porušil zákon a tržbu nepřiznal.

Další příčinou nezdařené registrace účtenky do účtenkové loterie mohou být smyšlené kódy FIK a BKP na účtence. Takováto účtenka na první pohled vypadá, že je zcela v pořádku, ale zaregistrovat ji nelze. V tomto případě s největší pravděpodobností zákazník obdržel účtenku od obchodníka, který má na pokladně nainstalován speciální program na falšování účtenek. Účtenka je na první pohled zcela v pořádku, ale obchodník tržbu nepřiznal.

Účtenková loterie má podpořit EET a přimět zákazníky, aby si od obchodníků účtenky odebírali a tím je přinutili veškeré tržby přiznávat.


Podobné články