2 října

Vystavení účtenky v elektronické podobě je možné

Elektronické vystavení účtenky je možné především v případě, kdy je obchod realizován prostřednictvím internetu – tedy v případě, že zákazník není u prodejce fyzicky přítomen. Podmínkou však je, že zákazník bude s vystavení elektronické účtenky předem srozuměn a bude s touto formou souhlasit. Souhlas s vystavením účtenky v elektronické podobě může být součástí obchodních podmínek, se kterými je zákazník seznámen a před obchodní transakcí tyto obchodní podmínky odsouhlasí. Zákazník si může elektronickou účtenku zobrazit na svém zákaznickém účtu nebo je mu zaslána přímo na jeho e-mail.

Vystavování elektronických účtenek je možné i v případech, kdy jsou zákazník a prodejce fyzicky přítomni. Vždy ale platí, že zařízení prodejce vystavení takovéto elektronické účtenky umožňuje a zejména, že zákazník s takovouto formou předání účtenky souhlasí. Nejčastějším způsobem vyjádření souhlasu zákazníka je použití zákaznické karty. Vystavením takovéto zákaznické karty a vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami je dohoda o poskytování účtenek v elektronické podobě mezi prodejcem a zákazníkem nezpochybnitelně vyjádřena.

Jestliže zákazník neodsouhlasí vystavení účtenky v elektronické podobě, finanční správa nahlíží na takto vystavenou účtenku jako na obcházení zákona o elektronické evidenci tržeb.

Obecně platí, že elektronické předání účtenky zákon připouští, ale vždy musí vycházet z dohody obou aktérů transakce. Tento postup je využíván zejména u stálých obchodních partnerů.


Podobné články