17 října

Způsob vyplácení výher z Účtenkovky

EET účtenková loterie byla zahájena 1. října a první losování výherců se uskuteční 15. listopadu. Do slosování budou zařazeny všechny řádně zaregistrované účtenky.

Bezprostředně po ukončení losování vydá provozovatel výherní listinu, kde budou uvedeny registrované účtenky s BKP (bezpečnostními kódy poplatníka). Tato výherní listina bude zveřejněna na webových stránkách www.uctenkovka.cz. Každý hráč v Účtenkovce, který zaregistroval svoji účtenku a byl vylosován, bude o výhře informován. Informace o výhře bude výherci zaslána na e-mailovou adresu, pokud ji při registraci účtenky uvedl nebo prostřednictvím SMS, pokud při registraci uvedl telefonní číslo. Hráč, který má zřízen hráčský účet, obdrží informaci o výhře na tento hráčský účet.

Výhry budou vypláceny do 60 dní od losování. Peněžité výhry budou poskytnuty bezhotovostně na platební účet hráče. Výhry do 20.000 Kč bude možné také vyzvednout osobně v hotovosti na prodejním místě SAZKA a.s., K Žižkovu 851/4, Praha 9. Věcná cena – automobil – bude předána osobně v místě, které určí Ministerstvo financí ČR. Výhru bude možné předat pouze hráči, který má zřízen hráčský účet. Jestliže hráč tento hráčský účet nemá, bude spolu s informací o výhře vyzván, aby si hráčský účet zřídil. Hráč tak musí učinit do 30 dní od informace o výhře.

Neuplatněné výhry propadnou ve prospěch České republiky.


Podobné články