6 října

Kdy začít řešit EET?

Poplatníci spadající do 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb budou muset své tržby evidovat už od 1. ledna 2021. Na otázku, kdy začít řešit EET, je jednoduchá odpověď – co nejdříve.

Všichni by si měli uvědomit, že řešení EET až koncem roku může přinášet zbytečné problémy a spoustu stresu místo vánoční pohody. Je pochopitelné, že vyřízení veškerých formalit a testování pokladny zabere určitý čas.

Už nyní podnikatelé mohou zažádat u kteréhokoli pracoviště finančního úřadu o autentizační údaje a to buď osobně, nebo elektronicky. Vyzvednutím autentizačních údajů nevzniká okamžitá povinnost evidovat tržby. Přihlásit se k EET lze až v době, kdy je zákonem daná povinnost evidovat tržby. Platnost dočasného hesla je 90 dní od obdržení autentizačních údajů.

Dostatek času je důležité věnovat výběru pokladního zařízení. Nejdůležitější je vybrat takovou pokladnu, která bude pro konkrétního podnikatele nejvhodnější. Určitě nelze vybírat pouze podle ceny.

Před samotným zahájením elektronické evidence tržeb se podnikatel prostřednictvím autentizačních údajů přihlásí do EET. Zde oznámí údaje o provozovnách, ve kterých bude tržby evidovat a vygeneruje si certifikáty k jednoznačné identifikaci. Pak už stačí pouze nainstalovat certifikát do pokladního zařízení, aby bylo možné tržby elektronicky evidovat.

Před první evidencí tržby je nutné pokladnu správně nastavit. To znamená: nainstalovat vygenerovaný certifikát, zadat správné číslo provozovny (přiděluje systém), nastavit číslo pokladny (určuje si podnikatel), zvolit režim evidování a správně nastavit na pokladně čas.

Veškeré úkony s nastavením pokladního zařízení si může podnikatel realizovat sám, nebo se může s žádostí o pomoc obrátit na naše odborné pracovníky ve společnosti QUITEC s.r.o.


Podobné články