30 září

Čeká nás další odklad EET?

Elektronická evidence tržeb postupně zasahuje všechna podnikatelská odvětví v České republice. Zavedení EET bylo naplánované ve čtyřech vlnách pro čtyři skupiny různých typů firem. První přišly na řadu restaurace a ubytovací zařízení v prosinci 2016, v březnu 2017 se k nim připojil sektor maloobchodu a velkoobchodu a v květnu 2020 měla být spuštěná spojená 3. a 4. vlna EET. Nástup epidemie koronaviru ale ochromil fungování celé společnosti i správního systému, a proto s vyhlášením nouzového stavu v březnu 2020 došlo i k pozastavení EET a následnému odkladu opětovného spuštění až do konce roku 2020.

Jaké jsou povinnosti během pozastavení EET?

Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb s konečnou platností pozastavil podpis prezidenta. Původně se jednalo o odklad na dobu trvání nouzového stavu a další 3 měsíce po jeho ukončení, později se lhůta prodloužila až do konce roku 2020. To znamená, že ti, kteří již EET mají zavedenou (včetně těch, kteří evidují ve zvláštním režimu) nyní nemusí tržby evidovat a pokud evidenci vést chtějí, dělají to nad rámce svých zákonem udělených povinností.

Ti, kteří se teprve k EET měli přihlásit, mohou počkat do 1. ledna 2021. Do té doby ale potřebují vyřešit veškeré administrativní a technické přípravy, především požádat o autentizační údaje, obstarat si pokladní systém nebo připravit informační sdělení o tom, že v tomto místě platí povinnost EET.

Autentizační údaje slouží k přihlášení do Daňového portálu (Elektronická služba Finanční správy České republiky), kde následně získáte vlastní EET certifikát a jeho kód zadáte ve své elektronické pokladně. Tyto přihlašovací údaje můžete získat na pobočce finančního úřadu nebo na základě vyplnění interaktivního formuláře „Žádost o autentizační údaje do EET“ na Daňovém portálu (budete potřebovat datovou schránku pro přijetí přístupových hesel).

Odložení EET na leden 2021 – co se bude dít potom?

Od 1. ledna 2021 by měla být EET znovu v provozu, otázkou ale zůstává, zda se tento termín neposune. Ještě před koncem září otevírá vláda otázku vyhlášení druhého nouzového stavu v souvislosti s druhou vlnou koronaviru. Pokud by došlo k další plošné karanténě, objeví se reálné překážky, které některým podnikatelům znemožní zapojení do EET. Využití datových schránek a elektronická komunikace s úřady totiž stále není na 100% funkční úrovni. Firmy přitom i během pozastavení EET potřebují řešit vystavení nebo obnovu certifikátů, případně schvalovat žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Schvalování zvláštního režimu je aktuálně odsunuto až po 1. říjnu 2020 a lze předpokládat, že Finanční správě chvíli potrvá, než zvládne vyřídit žádosti podané před tímto datem, natož ty nové, podané na poslední chvíli.

Závěrem

Aktuálně není možné predikovat, zda dojde k opakování vývoje událostí z letošního jara. Ve vztahu k EET ale existují kroky, které lze doporučit jako preventivní. Za prvé se jedná o zřízení nebo ověření funkčnosti datové schránky, pokud ji vaše firma ještě nemá nebo ji nepoužívá. Jestli se lednový termín spuštění EET neodsune a zároveň bude vyhlášená plošná karanténa, pak budete potřebovat vyřešit všechny administrativní kroky z domova, a to s dostatečnou časovou rezervou, protože Finanční správa bude zápasit se zpracováním žádostí i mimo EET. A zadruhé – pokud jste si vyzvedli Autentizační údaje a s ohledem na odklad jste se ještě do EET nepřihlásili, pak to udělejte. Platnost získaných přístupových údajů je 90 dnů a propadnutí vám přinese jen další komplikace.

Pokud jste ještě ve fázi, kdy vybíráte EET pokladnu, pak se podívejte do našeho průvodce výběrem.


Podobné články