20 prosince

Kdy musí podnikatelé začít evidovat své tržby?

Málokterý podnikatel se při svém podnikání věnuje pouze jedné činnosti. Podnikatelé i živnostníci často kombinují více činností, které však spadají do různých vln zavedení EET.

Kdy tedy musí podnikatel evidovat své tržby? Metodika k zákonu o elektronické evidenci tržeb povoluje rozdělit podnikání a evidovat tržby od doby, kdy je to pro danou činnost povinné. Jestliže některé z vedlejších činností splňují podmínky minoritních činností, může podnikatel využít speciálního režimu EET.

Pokud hlavní činnost spadá do pozdější vlny zavedení EET, může podnikatel začít evidovat své tržby z minoritní činnosti až společně s hlavní činností. Musí však splňovat tři podmínky pro vedlejší činnost podnikání. To znamená, že minoritní činnost nesmí provozovat v samostatné provozovně, příjmy z vedlejší činnosti nesmí přesahovat 49% veškerých příjmů a roční příjmy z této minoritní činnosti v provozovně nejsou vyšší než 175 000 Kč.

Jestliže podle vln EET musí podnikatel nejprve evidovat své tržby z hlavní podnikatelské činnosti a minoritní činnosti spadají až do další vlny EET, může se podnikatel rozhodnout podle toho, co je pro něj výhodnější. Buďto může tržby z vedlejší činnosti začít evidovat až od chvíle, kdy se na tuto činnost bude povinnost EET vztahovat nebo může začít evidovat své tržby z minoritní činnosti předčasně a evidovat je již společně s evidencí tržeb z hlavní činnosti.


Podobné články