19 prosince

Češi už přišli na to, jak EET obejít

Někteří podnikatelé, na které se vztahuje povinnost elektronické evidence tržeb, stále hledají, jak tuto povinnost obejít.

V řadě restauračních zařízení například štamgastům účtenky vůbec nevydávají a tím pádem je ani neevidují u Finanční správy. Někteří podnikatelé účtenky vytisknou a zákazníkovi předají, ale při zpracovávání takovéto účtenky zmáčknou u pokladny tlačítko neevidovat v EET. Takovéto pokladny jsou na trh dodávány oficiálně a tlačítko má své opodstatnění. Podnikatelé v současnosti nemusí evidovat tržby, které se netýkají stravování či ubytování. Účtenka bez evidence se však vytiskne zcela bez ověřovacích kódů.

Pracovníci Finančního úřadu už se setkali i s upraveným software. U tohoto podvodu provozovatel vypne internet na pokladně a zákazníkům tiskne účtenky bez kódu FIK. Díky úpravě programu před spuštěním internetu účtenky z pokladny vymaže.

Žádný podvod ale není dokonalý. Každý zákazník si může zkontrolovat, zda jeho účtenka byla řádně zaevidována u Finanční správy. Na každé účtence musí být bezpečnostní kód poplatníka a díky němu se dá na webu etrzby.cz dohledat, zda účtenka v centrálním systému byla zaevidována.

Martin Pavlík ze společnosti QUITEC uvádí, že jejich pokladní systém miniPOS žádné nelegální úpravy neobsahuje a neumožňuje tak podvod při elektronické evidenci tržeb.

Podnikatelé by měli dobře zvážit, zda se jim vyplatí riziko s hrozbou vysokých pokut při obcházení povinností elektronické evidence tržeb.


Podobné články