25 ledna

Kdy a jak řešit přerušení EET

Pokud přeruší podnikatel EET na delší dobu například z důvodu nemoci, dovolené, rekonstrukce provozovny apod., mohl by se dostat do situace, že se kontroloři finanční správy budou domnívat, že záměrně krátí tržby.

V tomto případě se delší dobou považuje přerušení EET od 3 týdnů déle. Pokud tedy podnikatel předem ví, že nebude mít tržby a nebude tudíž evidovat delší dobu, měl by tento stav nahlásit. Jestliže onemocní na delší dobu, měl by tuto nahlašovací povinnost splnit co nejdříve, jak mu to zdravotní stav dovolí.

Naštěstí nahlášení přerušení EET je velice jednoduché a zabere minimum času. Na Daňovém portálu v sekci Elektronická evidence tržeb si zájemce o přerušení EET ve webové aplikaci otevře složku Správa údajů evidence tržeb, klikne na Editaci údajů o provozovně a Stav provozovny změní z „aktivní“ na „přerušená“.

Určitě se vyplatí obětovat pár minut času při nahlašování přerušení elektronické evidence tržeb, než řešit nepříjemnosti s kontrolou a vysvětlovat důvody, proč nebyla EET odesílána na finanční správu.


Podobné články