26 ledna

Evidence tržeb z minoritní činnosti

Dle zákona o elektronické evidenci tržeb platí, že každý poplatník musí evidovat své tržby od fáze, do které jeho podnikatelská činnost spadá.

Výjimkou může být situace, kdy poplatník ve své provozovně provozuje činnost vedlejší a splňuje všechny podmínky minoritní činnosti. V tomto případě, kdy by EET z minoritní činnosti podléhalo evidenci tržeb v dřívější vlně, než EET z hlavní činnosti, může poplatník evidovat tržby až v době povinnosti evidence tržeb z hlavní činnosti.

Minoritní činnost, kterou lze evidovat až s hlavní činností, musí splňovat všechny následující podmínky:

–           Minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně.

–           Platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % ze všech plateb provozovny.

–           Roční platby z minoritní činnosti nepřevyšují částku 175.000 Kč.

V případě provozování několika minoritních činností se platby z jednotlivých činností sčítají.

Jestliže podnikatel provozuje svoji činnost ve více provozovnách, limity se počítají pro každou provozovnu zvlášť.

 


Podobné články