3 září

Jak probíhají kontroly EET?

Kontroly zaměřené na dodržování zákona o elektronické evidence tržeb probíhají celoročně a bez ohlášení. Kontrolu provádí pracovníci Finanční nebo Celní správy České republiky. Kontroly jsou prováděny monitoringem nebo pomocí kontrolního nákupu. Při monitoringu úřad vyhodnocuje tržby na základě dat z obdobných provozoven. Jestliže nastane podezření, že dochází ke krácení tržeb, přistupuje úřad ke kontrolnímu nákupu přímo v provozovně. Na základě samotného monitoringu nemůže být kontrolovaná provozovna pokutována.

Při kontrolním nákupu si kontrolor nakoupí zboží či službu a ověří, že byla vystavena účtenka se všemi náležitostmi a byly odeslány informace o tržbě správci daně. U zboží, které lze vrátit, po kontrole všech údajů kontrolor odstoupí od smlouvy a zboží vrátí. Prodávající následně běžným způsobem platbu stornuje a do EET odešle stejnou zápornou částku. U zboží či služeb, které nelze vrátit, hradí kontrolní nákup finanční správa. Kontroly formou kontrolního nákupu jsou prováděny i namátkově a ne pouze na základě monitoringu. Pokud kontrolor zjistí pochybení, musí se nejprve prokázat služebním průkazem. Jestliže se neprokáže tímto průkazem, jedná se pravděpodobně o podvodníka. Při samotné kontrole si kontrolor bez souhlasu prodávajícího nesmí pořizovat žádné zvukové nebo video nahrávky. Prodávající si záznam pořizovat může a kontrolor mu v tom nesmí zabránit. Určitě se vyplatí mít kvalitní pokladnu a dodržovat veškerá nařízení. V příštím článku se dozvíte, s jakým postihem může počítat ten, u koho našel kontrolor pochybení.


Podobné články