10 září

Když kontrolor při EET objeví chybu

Jestliže kontrolor provádějící kontrolu EET objeví chybu, nejprve sepíše protokol o místním šetření. Protokol je sepisován přímo s podnikatelem nebo se třetí osobou (např. prodavačkou či servírkou provádějící účtování).

Kontrolor má tři možnosti, jak řešit pochybení při elektronické evidenci tržeb.

První možností je uložení pokuty na místě. Tuto pokutu je možné uhradit hotově na místě nebo kontrolor vystaví pokutový blok a informuje, jak je možné pokutu uhradit.

Druhou možností při porušení povinností EET je předání přestupku do správního řízení. Teprve ve správním řízení je rozhodnuto, jakou pokutu podnikatel obdrží. Pokuta musí být uhrazena do 30 dnů. Jestliže správní řízení trvá příliš dlouho, může být přestupek promlčen. U menších přestupků je promlčecí lhůta 1 rok a u závažnějších přestupků až 3 roky.

V případě zjištění nejzávažnějších přestupků, zejména pokud nejsou opakovaně odesílány tržby do EET, může kontrolor na místě uzavřít provozovnu.

Mezi nejčastější závažná pochybení patří neodeslání údajů o evidované tržbě nebo nevystavení účtenky zákazníkovi. V těchto případech může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Porušování zákonů se nikdy nevyplácí. Správně zvolená pokladna na elektronickou evidenci je prvním krokem, jak důsledně dodržovat zákon a navíc taková pokladna může být dobrým pomocníkem, který zjednodušuje podnikání.


Podobné články