13 srpna

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – registrace do EET

Aby mohli podnikatelé elektronicky evidovat ve třetí a čtvrté vlně EET své tržby, musí se nejprve zaregistrovat do EET a získat certifikát. 

Přestože lze vše vyřídit „od stolu“ elektronicky, je nutné počítat s tím, že to může několik dní trvat.

Nejprve je nutné si vyžádat autentizační údaje – přihlašovací jméno a heslo. To lze zajistit prostřednictvím daňového portálu a zasláním do datové schránky (může trvat několik dní) nebo lze tyto údaje získat při osobní návštěvě finančního úřadu.

Registrace do EET

Po obdržení autentizačních údajů už je možné se přihlásit na Daňovém portálu. Do aplikace EET se zadává počet provozoven. Každá provozovna tak získá své číslo, které je uváděno na účtenkách. Dalším krokem je žádost o certifikát. Podle tohoto certifikátu EET systém pozná, kdo posílá datovou zprávu o tržbě. Certifikát je možné mít jeden pro více pokladen i více provozoven, nebo je možné vyžádat si certifikát pro každou pokladnu zvlášť. Je důležité si uvědomit, že certifikát je platný pouze tři roky a po této době je nutné si vyžádat certifikát nový.

Posledním krokem je nainstalování certifikátu do pokladny. Pokud si s tímto krokem nebudete schopni podle návodu poradit, kontaktujte naše pracovníky ve společnosti QUITEC. S instalací vám pomohou a případně vám poradí, jak projít všemi kroky při registraci do systému EET.


Podobné články