9 července

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – evidence tržeb

Podnikatelům, kteří budou muset nově elektronicky evidovat své tržby, jsou k dispozici tři způsoby evidence. Jedná se o běžný režim EET, zjednodušený režim EET a nově i zvláštní režim (neoficiálně off-line EET).

V běžném režimu evidují své tržby všichni podnikatelé, kteří nesplňují podmínky pro evidenci v ostatních režimech. Jedná se o evidenci, u které je potřebné připojení k internetu a každá tržba je okamžitě odeslána na finanční správu. Jedná se o nejjednodušší způsob evidence tržeb a o způsob nejméně časově náročný.

Jak na EET ve 3. a 4. vlně – evidence tržeb

Jestliže podnikatel potřebuje evidovat tržby v místech, kde není dostupný internet, může zažádat u finanční správy o možnost evidence ve zjednodušeném režimu. Ve zjednodušeném režimu podnikatel vystavuje účtenky jako při evidenci tržeb v běžném režimu, ale do systému EET jsou údaje odeslány až po připojení k internetu. Připojit pokladnu k internetu a odeslat údaje na finanční správu je nutné do pěti dnů.

Novinkou pro podnikatele je evidence tržeb ve zvláštním režimu. Při tomto způsobu evidence nepotřebuje podnikatel pokladnu s připojením na internet, ale je povinen ručně vypisovat doklady, které si musí vyzvednout na finančním úřadu (doklady obdrží zdarma). Evidovat tržby ve zvláštním režimu lze pouze na základě schválení finančním úřadem a podnikatel musí splňovat tři základní podmínky: není plátcem DPH, má maximálně dva zaměstnance a příjmy spadající do EET nepřesahují 600 000 Kč ročně. Hlavní nevýhodou je to, že v tomto režimu musí podnikatel vyplňovat a přepisovat řadu informací o tržbách. Je na každém podnikateli a na jeho zvážení, zda pro něj nebude výhodnější pořídit si pokladnu EET a evidovat v běžném režimu. Náklady na pořízení pokladny lze kompenzovat slevou na daních až do výše 5000 Kč.

Nejdůležitější je řešit EET včas a sehnat maximum informací. Každému můžeme doporučit, aby nezávazně kontaktoval některého z našich odborných pracovníků společnosti QUITEC s.r.o. a získal tak přehled o všech možnostech řešení i o cenách.


Podobné články