13 července

Jak funguje čtečka čárových kódů

Čtečka čárových kódů nebo také čtečka EAN je velmi užitečný nástroj pro rychlou identifikaci produktů označených čárovým kódem. Pokud ve svém podniku prodáváte velké množství různých typů zboží, pak skenování kódu v porovnání s ručním zadáváním produktů významně urychlí vaši práci.

EAN kódy, PLU kódy, čárové kódy

EAN a PLU jsou mezinárodní kódy, které vznikly, aby zjednodušily evidenci zboží. Historie systémů pro univerzální označení prodávaných položek začíná už v polovině 20. století.

Označení EAN je zkratka pro „European Article Number“, což lze volně přeložit jako číslo prodejního artiklu (zboží) pro Evropu. Jedná se o zastaralé označení, které mělo být od roku 2005 nahrazeno novou zkratkou GTIN („Global Trade Item Number“ neboli mezinárodní číslo obchodní položky), zkratka EAN ale stále zůstává více „zažitá“. Cílem EAN kódů je sjednotit označení zboží pro automatizaci procesů například při přepravě nebo prodeji v rámci globálního trhu.


EAN kód je číselná řada, která se na zboží tiskne v podobě čárového kódu. V čárovém kódu je zapsaná například informace o tom, která země je dodavatelem zboží. Číselné označení všem producentům přiděluje centrální úřad v Bruselu.


PLU kód je číselný kód pro vyhledání ceny (jedná se o zkratku pro „Price Look-Up“ neboli vyhledání ceny). Tento typ kódu se používá hlavně pro označení nebaleného zboží a potravin. Setkáte se s ním například v obchodě, kde ovoce a zeleninu váží na pokladně. Prodavačka zadá do pokladny kombinaci čísel PLU kódu a pokladna přiřadí odpovídající cenu za kilo. PLU kódy bývají vytištěné v seznamu u pokladny nebo si je prodavačka musí pamatovat.

Čtečka čárových kódů

Čtečka funguje jako skener čárového kódu (EAN), nasnímá obraz černých pruhů a mezer o různé šířce a převede analogově získaný obraz do digitální podoby. Následně systém porovná přijatá data ze skeneru s uloženými informacemi a vyhodnotí shodu. Čtečka pracuje pouze s „obrazem“ z čárového kódu, i když je pod ním vypsaná i odpovídající číselná řada, skener ji nevyužívá.

V dnešní době není problém nainstalovat do telefonu nebo tabletu aplikaci, která umí čárové kódy rozpoznat. Po spuštění aplikace se zapne fotoaparát v telefonu a vy jej jednoduše namíříte na čárový kód.

Pro obchod je praktičtější pořídit si čtečku čárových kódů jako samostatné zařízení. Mobilní telefon se při častém zapínání fotoaparátu bude rychleji vybíjet a tablet není při manipulaci pohodlný do ruky.

Pokladní systém miniPOS

Pokladní systém miniPOS zvládne práci s čárovými kódy i PLU kódy, ať už si vyberete variantu s externí čtečkou nebo tabletem či telefonem. Pokud právě vybíráte EET systém, podívejte se na nabídku pokladen nebo si pročtěte více informací o miniPOS řešení a výběru elektronické pokladny.


Podobné články