8 listopadu

Jak je to s off-line EET?

Novela zákona o EET přináší zejména pro malé podnikatele takzvaný off-line režim EET. Základní výhodou této evidence tržeb je to, že podnikatel nemusí mít registrační pokladnu ani připojení k internetu. Off-line EET má ale i řadu nevýhod. Podnikatel si musí na finančním úřadě vyzvednout předtištěné bločky účtenek a ty musí každému zákazníkovi, od kterého přijímá platbu v hotovosti, ručně vyplnit. Kopii účtenky si podnikatel ponechá a musí ji skladovat minimálně 3 roky. Další povinností je každé čtvrtletí odevzdat na finanční úřad takzvané „oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu”. Do tohoto tiskopisu od ministerstva financí se vypisují veškeré tržby přijaté v hotovosti.

Off-line EET

Aby mohl podnikatel využívat of-line režim, musí splňovat tři základní podmínky. Může mít maximálně 2 zaměstnance,  není plátcem DPH a jeho roční příjmy v hotovosti jsou menší než 600 000 Kč.

Aby mohl podnikatel využívat of-line režim, musí mít souhlas od finančního úřadu. Na posouzení žádosti o tento způsob evidence tržeb mají úředníci 30 dnů.

Platnost tohoto režimu bude pravděpodobně od 1. 5. 2020 a budou jej moc využívat i podnikatelé z prvních dvou vln EET.

Na zvážení každého podnikatele je, zda bude chtít vypisovat účtenky a hlášení a skladovat potřebné dokumenty nebo zda si pořídí malou EET pokladnu a bude jednoduše evidovat tržby on-line.


Podobné články