8 ledna

Dopady zásahu Ústavního soudu do podoby zákona o EET jsou významné

Zrušením a úpravou některých částí zákona o elektronické evidenci tržeb dochází k výrazným změnám. Tyto změny jsou zásadnější, než se na první pohled může zdát.

Vyjmutí bezhotovostních plateb z povinnosti EET a odstranění DIČ z účtenky znamená změny pro všechny, kteří již do EET spadají. Firmy nabízející pokladní systémy budou muset upravit software tak, aby byly splněny všechny změny. Všichni uživatelé budou nuceni své pokladny aktualizovat. Ten kdo se již při nákupu pokladního systému rozhodl pro online systém, provede aktualizaci snadno a zdarma. Pro toho, kdo chtěl při nákupu pokladního systému ušetřit a koupil si takzvaný offline systém bez paušálních poplatků s aktualizacemi, bude muset aktualizace zaplatit a nainstalovat. Pro mnohé uživatele pokladních systémů bude instalace aktualizací příliš složitá a nezvládnou ji. Tito podnikatelé si budou muset objednat servisního technika a nechat si odborně aktualizace nainstalovat. Je pochopitelné, že technik si nechá svoji práci zaplatit a podnikatel tak bude muset za aktualizace svého pokladního systému zaplatit částku až ve výši  tisíců korun.

Rozhodnutím Ústavního soudu o změnách v EET tak musí řada podnikatelů vynaložit peníze, se kterými nepočítali. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že další změny v elektronické evidenci tržeb můžeme očekávat, budou podnikatele, kteří si zakoupili pokladny s offline režimem, nuceni vynaložit další finanční prostředky. V současné době se ukazuje, že placení paušálu za pokladny s aktualizacemi se vyplatí.


Podobné články