17 ledna

EET v roce 2018 je pro řadu podnikatelů velká neznámá

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR bylo výrazným zásahem do podoby zákona o elektronické evidenci tržeb. Podnikatelé, na které se měla vztahovat 3. a 4. vlna EET, i poskytovatelé pokladen v současné době zažívají období nejistoty.

V těchto dnech nikdo nedokáže říci, zda třetí a čtvrtá vlna budou spuštěny a pokud ano, tak kdy a koho se bude týkat. Zdá se, že pracovníci ministerstva financí i politici v současnosti tápou a nedokáží zodpovědět většinu otázek týkajících se budoucnosti EET.

Pro řadu podnikatelů, kteří nabízejí pokladní systémy a kteří tvoří speciální software, způsobilo rozhodnutí Ústavního soudu ČR a nastalá nejistota kromě řady problémů také finanční ztráty.

Nastává reálná hrozba, že se budou množit žaloby na stát od podnikatelů. Znevýhodněni se mohou cítit ti, kterých se už EET týká nebo i ti, kteří se už na EET připravili a v současnosti z ní vypadli. Důvod k žalobám mají i provozovatelé e-shopů, kteří za desítky tisíc museli nakoupit speciální programy, které už nevyužijí.

Je důležité, aby už v co nejkratší době byla nastolena jasná pravidla, jak bude EET v ČR pokračovat.


Podobné články