16 března

Do EET budou spadat i někteří dopravci

Elektronická evidence tržeb se bude od května týkat i dopravců, ovšem ne všech. Základní pravidlo je: pokud dopravce jezdí podle jízdního řádu, EET se na něj nevztahuje.  

Veškerá hromadná doprava přepravující osoby dle jízdního řádu je vyňata z elektronické evidence tržeb. Pokud si cestující kupuje lístek u řidiče, jeho tržba nespadá do EET. Něco jiného jsou taxikáři. Ti neposkytují přepravní služby dle jízdního řádu, a proto se na ně od května vztahuje povinnost elektronicky evidovat své tržby. Jestliže autobusový dopravce poskytuje zájezdovou dopravu a za své služby požaduje platbu pouze převodem z účtu, ani on nemusí elektronicky evidovat své tržby. Pokud by ovšem přijímal platbu v hotovosti, EET se na něj vztahuje. Elektronická evidence tržeb se vztahuje také na autobusového dopravce, který na svých zájezdech prodává cestou občerstvení. Když je tato platba přijímána v hotovosti, vztahuje se na dopravce EET za prodej občerstvení. Stejné pravidlo platí, pokud stevard v linkovém autobusu jezdícím dle jízdního řádu prodává cestujícím občerstvení. Tento prodej také spadá do EET. Jakým zařízením řešit nejlépe elektronickou evidenci tržeb poradí dopravcům i taxikářům naši specializovaní pracovníci z firmy QUITEC. Důležité je, vše řešit včas a s rozvahou.


Podobné články