12 února

Čtečky čárových kódů

Skenery neboli čtečky čárových kódů mají své neocenitelné místo nejen ve všech podnicích, ve kterých jsou používána výrobní čísla s čárovým kódem k evidenci, ale také ve všech provozech, kde je realizován prodej zboží s čárovým kódem.

Ne každá čtečka je vhodná do každého provozu. Při výběru čteček je dobré si zodpovědět několik základních otázek.
Důležité je si ujasnit, jaký typ čárového kódu budu číst. 1D slouží ke snímání klasického čárového kódu tvořeného pomocí černých rovnoběžných čar různé šíře na bílém podkladu. 2D skener umí navíc snímat také kódy tvořené různými obrazci. Nejznámějším 2D kódem je pravděpodobně QR kód.
Další důležitou otázkou je způsob připojení skeneru k pokladně. Pokud budu potřebovat čtečku pouze u pokladny, mohu si zvolit čtečku tzv. drátovou. Takovýto skener je připojen přímo k pokladně nebo k počítači pomocí kabelu se zakončením USB nebo RS-232. Jestliže potřebuji se čtečkou manipulovat i ve větší vzdálenosti od pokladny, určitě si vyberu čtečku bezdrátovou. Mnohé bezdrátové čtečky mají dosah až několik desítek metrů.
Snímání skeneru může být jednopaprskové, které slouží pouze ke snímání lineárních čárových kódů na menší vzdálenosti. Výhodou je snadné zaměření kódu. Všesměrové skenery umožňují číst čárové kódy tvořené různými obrazci, a to v jakémkoliv směru a poloze.
Při výběru čtečky čárových kódů je dobré se poradit. Pokud nám představíte své požadavky, pomůžeme vám s výběrem takové čtečky, která splní veškeré požadované funkce.


Podobné články