7 listopadu

Co musí být na účtence EET?

Od 1. listopadu mohou provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení ve zkušebním provozu ověřit, zda jejich evidenční pokladna splňuje všechny náležitosti.

Nejlépe lze ověřit funkčnost evidenční pokladny vystavením účtenky, která musí obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti. Účtenka musí obsahovat takzvaný fiskální kód. Jedná se o unikátní číselný kód, který přesně identifikuje každou transakci. Jakmile je transakce zadána do pokladního systému, tyto údaje se automaticky odesílají Finanční správě a zde je okamžitě vygenerován unikátní kód, který musí být vytištěn na účtence. Pomocí fiskálního kódu lze zpětně dohledat každou transakci. Správnou funkci elektronické evidence tržeb si může podle tohoto kódu ověřit provozovatel podniku, zákazník i kontrolní orgán.  Fiskální kód se na účtence objevit nemusí například při výpadku internetového připojení. V takovém případě musí být na účtence uveden podpisový kód podnikatele a podnikatel musí transakci nechat zkontrolovat dodatečně po opětovném připojení k internetu.

Každá účtenka mimo fiskálního kódu musí obsahovat označení provozovny, kde se platba uskutečnila a označení pokladního systému, přes který byla tržba evidována a také bezpečnostní kód poplatníka. Dále musí na účtence být uvedeno, zda je tržba evidována v běžném či zjednodušeném režimu. Pro zákazníky srozumitelnější údaje na účtence jsou celková částka útraty a datum a čas přijetí tržby. Jestliže na účtence nejsou uvedeny konkrétní položky, nejedná se o chybu. Na účtence ze zákona nemusí být a neposílají se ani na Finanční správu. Zda na účtence budou uvedeny jednotlivé položky, závisí na vůli provozovatele.

Pokud se provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení rozhodnou pro zajištění EET využít chytrou pokladnu miniPOS, mohou být zcela bez obav. Pokladní systém miniPOS splní veškeré náležitosti nutné k řádné elektronické evidenci tržeb.


Podobné články