17 března

Co dělat, když nefunguje pokladna na EET?

Snad každé zařízení se občas porouchá nebo skončí jeho životnost. To samozřejmě platí i pro pokladní zařízení na elektronickou evidenci tržeb.

Pokud se pokladna porouchá, nastává podnikateli problém, jelikož není schopen plnit zákonné povinnosti. Podnikatel není schopen odeslat včas elektronicky na finanční správu údaje o přijaté tržbě a nemůže ani vydat účtenku zákazníkovi, která obsahuje veškeré náležitosti.

Na tuto skutečnost zákon o evidenci tržeb pamatuje a bude uplatněn institut tzv. liberace, tedy podnikateli nebude uložena sankce. Podnikatel ale musí správci daně prokázat, že učinil vše, aby mohl splnit svoji zákonnou povinnost. Zároveň musí zajistit co nejdříve funkčnost zařízení a možnost evidence tržeb.

Jakmile je porucha odstraněna, musí podnikatel údaje o přijatých tržbách v době nefunkčnosti zařízení zaslat elektronicky správci daně. Protože pro podnikatele, kteří přijímají velké množství plateb, by bylo takřka nereálné zpětně zaevidovat jednotlivě veškeré tržby, lze liberaci vztáhnout i na odeslání údajů. Podnikatel tak může údaje o tržbách, které přijal v době poruchy svého pokladního zařízení, odeslat správci prostřednictvím jedné sumární částky.


Podobné články