15 května

Uložení dat EET

Každý podnikatel, který elektronicky eviduje své tržby, si musí uvědomit, že je zodpovědný za svá data, jejich bezpečnost před zneužitím a případnou ztrátou.

Odcizením či ztrátou dat z EET podnikatel nejen přichází o vlastní důležitou evidenci, ale navíc mu hrozí postih ze strany státu. Ze zákona plyne pro každého podnikatele povinnost zálohovat účetní data po dobu 10 let.

Ideální je, mít data zálohovaná mimo samotný pokladní systém – v tzv. cloudu. V případě takovéto zálohy podnikatel o svá data nepřijde, ani pokud dojde k poruše pokladního zařízení, jeho odcizení či rozbití. Navíc cloudy mají tu nejlepší možnou ochranu dat před jejich zneužitím či útoky hackerů.

Při výběru pokladního systému je dobré si zjistit, jak dlouho jsou data zálohována. Aby byl splněn zákon, měla by být data uchována po dobu deseti let. Dalším důležitým kritériem je četnost synchronizace pokladního zařízení s cloudem. Pokud jsou data synchronizována pouze jedenkrát denně, může podnikatel v případě poruch pokladny přijít o všechna data z uvedeného dne. Ideální je, pokud k nahrávání dat dochází v reálném čase a každá provedená transakce je okamžitě uložena.

Každý podnikatel by měl zvážit všechna rizika již při nákupu pokladního zařízení. Pokladní systém bez paušálu možná ušetří pár korun měsíčně, ale výrazně stoupá riziko ztráty veškerých dat, která jsou uložena pouze v samotném zařízení pokladny.


Podobné články