8 srpna

Průměrná výše pokut u EET stále narůstá

Elektronická evidence tržeb byla spuštěna již před 8 měsíci. V současné době je do EET zapojeno téměř 153.000 poplatníků.

Za dobu trvání EET pracovníci finanční a celní správy provedli zhruba 45.800 kontrol a zjistili 6.339 pochybení. Výše pokut se neustále zvyšuje. Začátkem března byla průměrná výše pokuty zhruba 4.760 Kč a koncem dubna to již bylo 6.245 korun. Nárůst výše pokut se nezastavil a v současnosti dosahuje průměrná výše pokuty částky 7.875 Kč. Ve správním řízení dosahuje průměrná výše pokut částky 15.500 Kč.

U některých podnikatelů proběhla již kontrola opakovaně a u mnohých bylo opakovaně zjištěno nedodržování povinností související s EET. Stále mezi nejčastější prohřešky patří nevydání účtenky, nezaevidování tržby a nevystavení cedule, že je podnikatel povinen vést EET.

Vzhledem k tomu, že pracovníci finanční a celní správy budou v kontrolách stále pokračovat a dá se předpokládat, že výše sankcí neustále poroste, měli by se poplatníci vážně zamyslet, zda se jim nevyplatí dodržovat veškeré zákony a nařízení spojené s elektronickou evidencí tržeb.


Podobné články