14 srpna

Mnozí obchodníci stále nedodržují EET

Podle Asociace českého tradičního obchodu a Asociace hotelů a restaurací nedošlo zavedením elektronické evidence tržeb k avizovanému narovnání podnikatelského prostředí.

Podnikatelům, kteří veškeré tržby poctivě elektronicky evidují, vadí, že je stále mnoho obchodníků, kteří EET obcházejí a nejsou za to dostatečně potrestáni.

Někteří podnikatelé ani po zavedení povinnosti EET účtenky nevydávají nebo vydávají účtenky bez povinného kódu. Důvodem je fakt, že si zákazníci účtenky neberou. Finanční úřad se domnívá, že motivující pro odebírání účtenek bude zavedení účtenkové loterie.

Asociace českého tradičního obchodu se rozhodla, že zjistí, jak se opravdu EET dodržuje. Na vlastní náklady tak připravují průzkum na větším vzorku provozoven. Tento průzkum by měl ukázat, které skupiny podnikatelů podmínky EET dodržují a u kterých skupin podnikatelů je největší procento těch, kteří se elektronické evidenci tržeb vyhýbají nebo nedodržují všechna nařízení.

Nelze se divit, že mnohým poctivým podnikatelům vadí, když se obcházení EET důsledně a dostatečně netrestá.


Podobné články