10 srpna

Pokladna jako zdroj informací a podpora prodeje

Uzavřený pokladní systém, který nelze propojit s dalšími systémy, se stává brzdou v podnikání a přináší větší pracnost a tím i vyšší náklady. 

Digitalizace a schopnost analýzy dat usnadňuje řízení. Musí být splněny tři faktory – dostupnost dat, ochota a schopnost data zpracovávat a získané informace využívat. I pokladny v menších prodejnách mohou zvyšovat komfort nákupu a zákazníkovi poskytovat potřebné informace.

Díky stále dokonalejšímu softwaru pokladny neslouží pouze k ukončení nákupu, ale stávají se společně s perifériemi i informačním místem pro zákazníka. Současným trendem je rozvoj věrnostních programů a rozšíření komunikace se zákazníky.

Obecným standardem už je oblast efektivního vyhodnocování a řízení skladových zásob ve vazbě na automatizaci řízení objednávek.   

Při výběru pokladního systému je důležité „myslet dopředu“. Otevřený pokladní systém, který lze propojit s ostatními firemními programy a databázemi a ke kterému lze pořizovat další nové periferie zajistí při nižších nákladech udržovat krok s moderními trendy v obchodě.


Podobné články