13 září

Podmínky offline evidence tržeb nabývají konkrétní podoby

Pro nejmenší podnikatele je připravována výjimka z EET. Neznamená to ale, že nebudou muset tržby evidovat vůbec. Své tržby budou evidovat ve zvláštním (offline) režimu.

Aby podnikatel mohl evidovat v offline režimu, musí splňovat několik podmínek: podnikatel není plátce DPH, má maximálně 2 zaměstnance a v každých po sobě jdoucích 12 kalendářních měsících nemá příjmy vyšší než 200 000 Kč.

Podnikatelé v rámci evidence ve zvláštním režimu budou muset vystavit zákazníkovi účtenku a uchovat stejnopis vystavené účtenky pro kontrolní účely. Dále musí podat správci daně informace o evidovaných tržbách. Tato informace je podávána čtvrtletně na předepsaném formuláři v elektronické nebo papírové podobě. Tam, kde se tržby běžně uskutečňují, musí být umístěno informační oznámení.

Parametry evidence tržeb ve zvláštním režimu se mohou ještě měnit během projednávání ve Sněmovně. Jedním z hlavních bodů, ve kterých se vedou spory, je výše hotovostních příjmů.

Offline evidence tržeb má zjednodušit administrativu a snížit potřebné náklady na pořízení potřebných zařízení na EET drobným podnikatelům. Je však na zvážení každého podnikatele, který by splňoval podmínky evidence tržeb v offline režimu, zda pro jeho podnikání nebude jednodušší vybavit se základním pokladním systémem na elektronickou evidenci tržeb a své tržby evidovat v režimu EET.


Podobné články