15 října

Podkladní systémy

Pokladní systém je programové vybavení, které spolu s potřebným technickým vybavením usnadňuje práci jak managementu, tak i řadě pracovníků. Díky povinnosti EET začalo využívat pokladní systémy mnoho firem, které si do té doby vystačily pouze s jednoduchou pokladnou.

Uživatelský manuál pokladní aplikace miniPOS, www.miniPOS.cz

Základním úkolem pokladního systému je evidence platebních transakcí, tisk pokladních dokladů, rozlišení údajů o tržbách ve skupinách DPH.

Pokladní systémy ale umožňují mnoho dalších funkcí, které usnadňují podnikání. Mezi nejčastěji využívané patří zjišťování aktuální tržby, stav účtu, odečítání zboží ze skladu a z toho plynoucí přehled aktuálního stavu skladu a automatické generování objednávek. Statistické přehledy o příjmech a výdajích, měsíční přehledy i docházka zaměstnanců. V restauračních zařízeních je často využívána mapa stolů, rezervace, obsazenost stolů. Evidence stálých klientů a z toho plynoucí informace o zákaznících. Pokladní systém lze propojit s dalším zařízením jako je mobilní číšník, kamerový systém a lze je samozřejmě propojit s internetem a podobně. Velkou výhodou pokladního systému je jeho bezpečnost a zálohování dat.

Pokladní systémy umožňují řadu dalších možností, které usnadňují podnikání. Neváhejte prohovořit vaše požadavky s pracovníky naší společnosti QUITEC. Věříme, že najdeme řešení, které vám bude maximálně vyhovovat.


Podobné články