21 listopadu

Platit servisní poplatek nebo nakoupit software?

Při pořizování pokladny na elektronickou evidenci tržeb stojí podnikatelé před rozhodnutím, zda potřebné software nakoupit a neplatit v budoucnu žádný paušál nebo zda si pořídit software s veškerým servisem a platit servisní poplatek.

Je nutné zodpovědně zvážit pro a proti obou variant. Nakoupit potřebné software a neplatit žádné pravidelné poplatky zní lákavě. Každý by si měl ale uvědomit, že pokladnu kupuje na dlouhé období svého podnikání. Potřeby podnikatele se budou určitě postupem času měnit a je zcela jisté, že se bude měnit i legislativa, která bude vyžadovat úpravy programů. Podnikatelům majícím pokladní software bez servisního poplatku tak asi nezbyde nic jiného, než vždy nakoupit nový program.

Uživatelé elektronických pokladen, kteří se rozhodnou pro variantu s placením paušálu – servisního poplatku, nebudou mít v budoucnu starosti při případných úpravách v legislativě. Servisní poplatek je určen také na servisní podporu. Rychlou a kvalitní podporu zkušených programátorů ocení každý, pokud se vyskytnou jakékoli problémy s pokladnou. Pokud se pokladna  rozbije, podnikatel bude  rychle potřebovat pokladnu novou a nebo náhradní. I tyto služby zahrnuje servisní poplatek.

S provozem pokladny souvisí i další služby, mezi které patří bezpečné zálohování dat či vzdálený přístup k datům přes webové rozhraní. Zde je třeba platit za datová úložiště a provoz serverů.

Pokladna bez servisního poplatku ukládá data přímo v pokladně. Není nutné asi zdůrazňovat, jaké problémy nastanou, pokud se pokladna rozbije nebo je odcizena. Vždyť ze zákona je povinné daňové doklady uchovávat po dobu deseti let.

Pokladna může pokladní transakce a i jiná data odesílat přes internet na velký počítač, který je umístěný v datovém centru. Veškerá data se zde bezpečně ukládají a zálohují a jsou šifrována a chráněna heslem podnikatele. Nikdo jiný kromě konkrétního podnikatele nemá k datům přístup. Ten má navíc ke svým datům přístup kdykoli a odkudkoli. Jestliže se pokladna rozbije, podnikatel o svá data nepřijde. Při pořízení náhradní pokladny se na ni data nahrají a podnikatel může bez jakýchkoli problémů pokračovat v prodejích. Tato služba je zpoplatněna a je součástí servisního poplatku.

Je na každém podnikateli, aby se rozhodl, zda si koupí pokladnu bez poplatku nebo zda se rozhodne pro pokladní systém se servisním poplatkem.

Pokladní systémy s kvalitním a rychlým jsou pokladny miniPOS. Tvůrci pokladního systému miniPOS mají dlouholeté zkušenosti s vývojem, provozem a servisem pokladních systémů pro čerpací stanice.


Podobné články